انواع بلوک سبک

انواع-بلوک-سبک

1396-4-10 mokhtari RSS

انواع بلوک سبک

 

انواع بلوک سبک

در بازار AAC ، به هبلكس معروف است

و عموماً براي ديوارهاي داخلي از ضخامت ۱۰ سانتي‌متر و ديوارهاي اطراف از ضخامت ۱۵ سانتي‌متر استفاده مي‌شود.

در خريد بايد دقت شود كه هبلكس به دو نوع اتوكلاوي و غير اتوكلاوي تقسيم مي‌شود

و معمولاً نوع بلوک غير اتوكلاوي ارزان‌تر است. اما كيفيت آن به مراتب پايين‌تر از نوع بلوک اتوکلاوشده است.

نکات خرید بلوک اتوکلاوشده

ابعاد بلوک اتوکلاوی خريداري شده، مطابق با سفارش باشد.

لبه‌ها و كنج‌هاي بلوک اتوکلاوشده شكسته نباشند و داراي سطح صاف و اضلاع قائم باشند.