نصب در و پنجره در هبلکس

نصب-در-و-پنجره-در-هبلکس

1396-4-9 mokhtari RSS

نصب در و پنجره در هبلکس

 

نصب در و پنجره در هبلکس

در و پنجره به طور مستقیم روی بلوک سبک هبلکس (بلوک aac) قابل نصب است.

توصیه می شود چهارچوبهای فلزی دربها با ملات ماسه سیمان پر شود.

محل قرار گيري درها و پنجره ها طبق پلان معماري ساختمان ، قبل از بتن پاشي بريده ميشود .

سپس گوشه پنجره يا درتوسط اتصالات شبكه همانند شكل مقابل تقويت ميشوند .

در نشست های خطرناک ، کلاف پنجره بر اثر نیروی فشار ، اهرم تغییر شکل می دهد .

به علت بالا بودن ضریب شکنندگی ، شیشه پنجره ها ترک می خورند و می شکنند.