روش اجرای بلوک سبک لیکا

روش-اجرای-بلوک-سبک-لیکا

1396-6-20 mokhtari RSS

روش اجرای بلوک سبک لیکا

برای روش اجرای بلوک سبک لیکا ، نکات زیادی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد . دستورالعمل اجرای درست بلوک لیکا شامل مواردی است که در ذیل به آن ها خواهم پرداخت .
۱- اولین نکته که جهت دیوارچینی با بلوک سبک لیکا باید رعایت کنید این است که سطح را با ریختن یک لایه ملات ماسه و سيمان (حداقل ۲۵۰ کيلوگرم سيمان در هر متر مکعب ملات) به ضخامت حداکثر ۲٫۵ سانتي متر تراز کنید سپس ردیف اول بلوک لیکا روی ملات قرار دهید ، سپس با ملات ريزي حداکثر به ضخامت ۱٫۵ سانتي متر ، اقدام به چيدن ردیف های بعدي کنید.
۲- بلوک های لیکا را بايد کاملا” تراز چیده شود ،طوری که جدار بلوک ها کاملا” قائم بوده و درزهاي قائم ردیف های متوالي ، به طور يک ردیف در ميان ، در مقابل هم قرار گيرند . نبايد پس از گيرش اوليه ملات ، بلوک هایی که چیده شده اند ،از جاي خود حرکت دهید . تنظیم تراز بلوک ها ، بايد در زماني صورت گيرد که ملات هنوز شل می باشد.
۳- بلوک های سبک لیکا دارای قابلیت برش راحت با فرزگرانيت بر و يا تيشه تيز ، به اندازه مورد نیاز می باشند. در اين حالت به شدت پرت مصالح کاهش مي يابد. این نکته مهم است که از خرد کردن بلوک با پتک و يا وسايلي که با برخورد ضربه باعث ايجاد ترک در جان بلوک مي شود، خوداری کنید.
۴- این نکته باید در مورد تمامی بلوک های مورد توجه قرار گیرد، بهتر است پيش از اجرا ، بلوک ها کمي خيس شوند تا آب ملات را به خود جذب نکرده و به اصطلاح ملات را نسوزاند . بلوک سبک لیکا باید قبل از مصرف نم دار شود و همانند بلوک هاي بتن گازي نيازي به غرقاب شدن ندارند.
۵- به منظور کنترل ابعاد ، گوشه ها و تقاطع ها و به طور کلي اجراي صحيح کار ، بهتر است که پس از آماده سازی تراز کف ، ابتدا ردیف اول بدون ملات چيده شده و سپس بر اساس الگوي بدست آمده ، ساخت دیوار شروع گردد . در ديوارچيني به وسيله بلوک سبک لیکا، از چيدن ردیف اول با آجر به عنوان استاد کار بايد خوداری کنید .
۶- با توجه به اينکه کليه مصالح بنايي جهت ديوار چيني به تنهايي عايق رطوبتي نمي باشند ، توصيه مي گردد از اين مصالح بدون اجراي لايه نما جهت اجراي ديوارهاي خارجي استفاده نگردد .
۷- چيدن صحيح و ايجاد قفل و بست کامل در ديوارها ، خصوصا در کنج ها و محل اتصال ديوارهاي متقاطع ، مانع از نشست هاي احتمالي در برابر بارهاي نقطه اي ( متمرکز ) خواهد شد.
۸- ساخت دیوار بايد به صورت يکنواخت در ارتفاع صورت گيرد و نبايد اختلاف ارتفاع ديوارچيني در يک قسمت ساختمان نسبت به نسبت هاي ديگر از يک متر بیشتر شود . در مورد ديوارهاي متقاطع بايد به منظور تامين قفل و بست کامل ، يک ردیف در ميان از قطعات اتصال يا لابند ، استفاده گردد.

ملات مناسب بلوک سبک لیکا

انتخاب نوع ملات در ديوارچيني، ‌نقش بسيارمهمي خواهد داشت . استفاده ازملات با عيار زياد ، لزوما موجب افزايش مقاومت ديوار نمی شود . با توجه به این نکته که مواد اولیه تولید بلوک هاي سبک لیکا ، داراي سيمان مي باشد بنابراین زمانی که از ملات ماسه و سيمان برای ساخت دیوار با بلوک سبک لیکا استفاده می گردد ، انسجام بيشتري نسبت به ساير بلوک ها ايجاد شده و ترکيب مـلات و بـلوک يک واحــد يـکپارچه در مقابل بارهاي ثقلي و جانبي را ايجاد مي کند و لذا داراي مقاومت فشاري و خمشي بيشتـري نسبت به سايـر واحدهاي بنايي دارد چرا که به علت نفوذ ذرات مـلات به حـفره هاي بدنه بلوک هاي ليکا ، پیوند مستحکمی حاصل می گردد.
ملات مورد استفاده برای بلوک هاي سبک لیکا باید به صورت ملات عمومي ماسه سيمان با نسبت ۶ : ۱ و يا ۵ : ۱ پيشنهاد مي گردد . در صورت تمايل به ساختن ملات ليکا و کاهش وزن ملات مي توان از نسبت حجمي ۳ به ۲ ( ليکا ريز دانه به ماسه ) استفاده کرد .
نکته ی دیگری که باید رعایت گردد این است که ضخــــامت بنــدهاي افقـي و قائـم ، نبــايد کمتر از ۱۰ ميلي متر و بيشتر از ۱۲ ميلي متر باشد . بايد بندهاي قائم از ملات پر شوند .

پیوند: بتن ، بلوک سبک ، بلوک هبلکس

منبع :http://iraac.net