ویژگی های  بلوک های سبک بتنی:  بلوک های معدنی : بلوک های صنعتی :

بلوک-هبلکس-ویژگی-بلوک-سبک-بتنی-بلوک

1396-6-9 malmir RSS

ویژگی های ۱- بلوک های سبک بتنی ۲-بلوک های معدنی ۳-بلوک های صنعتی

بلوک

بلوک

 

*- بلوک های سبک بتنی را می توان به صورت زیر شرح داد

block سبک بتنی (دقیقا مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۸۲) به block  نامیده  می شود

مقدار چگالی آنها حداکثر ۱۷۰۰ کیلوگرم برمتر مکعب می باشد.

block سبک از موارد زیر تشکیل شده است

۱- سیمان

۲- ماسه

۳-آب

۴- سبک دانه های طبیعی یا صنعتی  ساخته می شود.

سبک دانه های طبیعی به عنوان پوکه معدنی نظیر پوکه بستان آباد (Pomis) و پوکه قروه (Scoria)

سبک دانه های صنعتی به صورت رس منبسط شده (لیکا) و سبک دانه ها که الزامات استاندارد ملی ایران را برآورده می سازد قابل استفاده می باشد.

 

*- بلوک های معدنی را می توان به صورت زیر شرح داد

این block از مخلوط سبک دانه های طبیعی با سیمان و آب تولید می شود.

جهت  حفظ سبکی  این نوع  قطعات، مقدار ریزدانه طبیعی بسیار کاهش یافته و نوع  محصول نهایی با تخلخل بالا تولید و به بازار عرضه می شود.

جرم حجمی  block های سبک معدنی کمتر از ۱۲۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت آنها حداقل ۳۰کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

از جمله پوکه های معدنی بسیار مناسب برای تولید این block ، پوکه معدنی بستان آباد می باشد

که دارای وزن مخصوص کم و مقاومت بالا در ترکیب با مواد سیمانی می باشد که در block  معدنی تولیدی شرکت  نیز از این پوکه ها استفاده می شود.

 

*- بلوک های صنعتی را می توان به صورت زیر شرح داد

این block از مخلوط سبک دانه های صنعتی (لیکا) با سیمان و آب بدست می آید.

جرم حجمی بلوک های سبک صنعتی کمتر از ۹۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت آنها حداقل ۳۰کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.

ضخامت جداره بلوکهای توخالی برای بهره گیری بیشتر از ویژگی های عایق کاری آنها بیش از block سیمانی معمولی است ( حدود ۳ سانتی متر ).

block  سبک در انواع مختلف جهت دیوارهای پیرامونی و تیغه داخلی تولید شده

دارای کاربردهای گسترده ای در ساخت انواع دیوارهای پوشش خارجی ، جدا کننده و نما می باشند.