بتن سبک لیکا برای ساخت تجهیزات ایمنی

بتن-سبک-لیکا-برای-ساخت-تجهیزات-ایمنی

1396-5-26 mokhtari RSS

بتن سبک لیکا برای ساخت تجهیزات ایمنی

یکی از مسائل مطرح در زمینه ایمنی جاده ، خطر برخورد با عناصر سخت نظیر پایه های پل ها ، نرده ها و پیش آمدگی ها است ؛ و راه حلی که برای جلوگیری از این اتفاقات به کار گرفته می شود ، نصب تجهیزاتی در جلوی این موانع برای جذب ضربه وارد بروسیله نقلیه است ، تا اثر برخورد این وسایل را دریک حد ایمنی قابل قبول کاهش دهد . موضوع حائز اهمیت در این زمینه ، صرفه اقتصادی سیستم در مراحل ساخت ، نصب و بازسازی پس از برخورد می باشد؛ بنابراین برای ساخت این ابزارها باید از مصالح ارزان قیمت که سریع و آسان ساخته و نصب شوند و نیاز دائمی به نگه داری نداشته باشند، استفاده نمود . این نکته قابل ذکراست که سهولت بازسازی نیز موجب افزایش سرعت عملیات پس از سانحه می شود و بنابراین از شلوغی و اغتشاشی که به دلیل حضور گروه ترمیم در جاده روی می دهد ، جلوگیری می کند.
روش توصیه شده برای ساخت ضربه گیر جاده ها، استفاده از قطعات پیش ساخته شده از دانه های سبک لیکا است ؛ چرا که استفاده از محافظ فولادی ، معمولا پرهزینه است و نیاز به نگه داری و نیز ترمیم آسیب های ناشی ازخوردگی دارد و استفاده از بتن سنگین نیز به دلیل سختی بالا ، موجب آسیب شدید خوروها در برخورد با آن می شود.بتن دانه سبک لیکا به ویژه با عیار ناچیز ، دارای مدول کشسان پایینی است که می تواند به خوبی انرژی حاصل از ضربه ها را بدون وارد آوردن خسارت به خودروها جذب نماید .برای ایجاد تخلخل کافی در این نوع بتن ، اغلب از ترکیب دانه های لیکا با بیش از ۵۰ درصد درشت دانه استفاده می شود.
تجهیزات ضربه گیر شامل سه قطعه مکعب شکل با یک سطح نیم دایره ای در یک سمت آن است . ارتفاع هر قطعه ۱۰۰ سانتی متر و قاعده آن ۱۲۰ در ۱۲۰ سانتی متر است .به این صورت که مکعب ها از دانه های سبک لیکا با مقدار کمی ملات سیمان ساخته می شوند . این مصالح به گونه ای دریک پاکت ریخته شده اند که امکان جابه جایی و حرکت داشته باشند . در حین ریختن ، تعدادی استوانه تو خالی قائم تشکیل می شود که قطر آن ۱۶ سانتی متر است . تعداد این استوانه ها بسته به محل نصب چراغ ۲۵ در ۷۰ سانتی متر مستطیل در لبه داخلی کناره ها تغییر می کند . قطعه جلویی ۱۰ حفره دارد و حجم کل آن ۲۸/۱ متر مکعب است . یک چراغ در سطح کناری آن در ادامه مکعب ها نصب می شود . دو قطعه میانی داره ۸ حفره و دو چراغ با حجم ۴۴/۱ متر مکعب است و قطعه مکعبی آخر دارای ۱۲ حفره ، یک چراغ با حجم ۳۳/۱ متر مکعب است . این عناصر با یک پوشش ویژه روکش می شود به طوری که از دور قابل مشاهده باشند. این سیستم به سادگی روی زمین قرار می گیرد. فاصله قطعات ۲۵ سانتی متر است ؛ این قطعات با یک کابل به قطر ۱۶ میلی متر که به دوصفحه مهاری فلزی بسته شده است ، به هم وصل می شوند . یک مهار با چسب شیمیایی به کناره داخلی مانع و دیگری به زیر بتن روسازی جاده بسته می شود. ضربه گیرهای ساخته شده با بتن سبک لیکا در شکل زیر نشان داده شده است .

 

 
آزمایش های انجام گرفته نشان دهنده این است که این روش نقش موثری در کاهش آسیب به خودرو داشته است .در این آزمایش ، ضربه در امتداد مستقیم وارد گردیده است و باعث جابه جایی قطعات سبک در امتداد طولی شده است. مهار فولادی نیز موجب شده است تا تجهیزات در اثر ضربه خودرو بلند نشوند. همچنین ضربه خودرو سبب شکست اتصال ضعیف بین ملات سیمان و دانه های لیکا گردید ، درحالی که به خودرو ، آسیب بسیار ناچیزی وارد شد.
بتن سبک لیکا ، علاوه بر تجهیزات ضربه گیر فوق ، برای توده های محافظ و رفوژ کنار یا وسط راه و راه آهن نیزمورد استفاده قرار می گیرد.