تنظيم بلوك های هبلکس و فرمستون

تنظيم-بلوك-های-هبلکس-و-فرمستون

1396-4-9 malmir RSS

تنظيم بلوك های هبلکس و فرمستون

 

تنظيم بلوك های هبلکس و فرمستون

جايگيري صحيح هر بلوک هبلکس از نظر افقي و عمودي توسط ضربه زدن با چكش پلاستيكي انجام مي شود.

جايگيري صحيح (از نظر تراز و شاقولي بودن) اهميت زيادي دارد.

الف- تراز و شاقولي كردن رج هاي بعدي با استفاده از چكش لاستيكي، اعمال ملات چسب بلوک هبلکس در درزهاي عمودي و افقي
ب- تعبيه مراحل عبور تاسيسات الكتريكي در بلوک سبک هبلکس

طول قطعات سقف معادل طول قطعات بتني متعارف بتني است.

با توجه به کم بودن بار ساختمان به خاطر پارتيشن ها و مصالح سبک و قابل تنظيم بودن ارتفاع تيرچه ها دهانه ها خيلي محدوديت ندارند و ۷،۸،۹ متر قابل اجرا هستند.