ضخامت ملات هبلکس

ضخامت-ملات-هبلکس

1396-4-9 malmir RSS

ضخامت ملات هبلکس

 

ضخامت ملات هبلکس

ضخامت چسب بلوک هبلکس (ملات نازك) در سطوح افقي و قائم بايد حدود ۲ ميلي متر باشد.

ويژگي هاي ملات لايه نازك كه مناسب براي استفاده در ديوار چيني با قطعات AAC هستند.

در استاندارد ملي ايران به شماره ۷۰۶ ارائه شده است.

رواني و كارائي چسب بايد به ميزاني باشد كه براحتي از بين دندانه هاي ماله عبور كرده و روي سطح اعمال شود.

پس از اعمال چسب و تا زمان قرار دادن بلوك در محل خود شكل دندانه هاي چسب ايجاد شده روي بلوك بايد حفظ شده و نريزد.