مقایسه فنی و اقتصادی بلوک های هبلکس

مقایسه-فنی-و-اقتصادی-بلوک-های-هبلکس

1396-5-11 malmir RSS

مقایسه فنی و اقتصادی بلوک های هبلکس

مقایسه فنی و اقتصادی

مقایسه فنی و اقتصادی بلوک های هبلکس

انواع پروژه های ساختمانی با استفاده از بلوک های هبلکس

انواع پروژه های ساختمانی با استفاده از بلوک های هبلکس با مد نظر داشتن سرعت اجرا، نیروی اجرایی کمتر و مصرف ملات کمتر و نیز کاهش زیاد بارهای وارده به سازه ،

صرفه جویی چشمگیری را در هزینه مصالح مصرفی باعث می شود ،

عایق بودن هبلکس در برابر گرما و سرما علاوه بر صرفه جویی چشمگیر در فضاهای تأسیساتی و سطح حرارتی برودتی ،

باعث کاهش قابل ملاحظه در مصرف انرژی لازم برای سرمایش و گرمایش ساختمان در آینده می شود.