دیوارچینی با بلوک هبلکس

دیوارچینی-با-بلوک-هبلکس

1396-5-7 mokhtari RSS

دیوارچینی با بلوک هبلکس شامل یک سری نکات می باشد که در زیر آمده است :

در ابتدای کاردیوار چینی ، باید سطح بلوک هبلکس ، کرم بندی شود. در کرم بندی باید حداکثر سعی را در ایجاد سطحی صاف و تراز اعمال نماییم . برای کرم بندی ملات بنایی با ضخامت مناسب توصیه می گردد . در صورتی که اولین ردیف دیوارAAC روی کرسی چینی یا کف طبقه ای قرارگیرد که فاصله آن از سطح زمین کمتر از ۳۰ سانتی متر است ، یک لایه عایق رطوبتی نیز باید در زیر ملات ردیف اول اجرا شود. عمل تراز کردن و راستای ردیف اول به کمک ریسمان ، تراز ، شاقول وچکش پلاستیکی تا حصول اطمینان کنترل می شود. در نهایت توجه به این مطلب ضروری است که هم راستا ، تراز و شاقول بودن ردیف اول باعث تسریع و راحتی اجرای دیوار در ردیف های بعدی خواهد شد .
با توجه به ضخامت نازک چسب در هر سه ردیف ،در صورت مشاهده ناهمواری اندک، این ناهمواری با تخته ماله اره دار مخصوص ، اصلاح می شود .
برای هم راستا قرار نگرفتن درزهای عمودی بلوک های AAC در ابعاد مختلف دیوارها ، قطعات طولی کوچک تر از طول اصلی بلوک ها مورد نیاز است . یکی از مزیت های بلوک های AAC برش پذیری راحت آن می باشد و می توان بلوک ها را به راحتی با اره دستی وگونیای برش به ابعاد مورد نیاز و با دقت بالا برش داد . توصیه می شود در احجام کاری متوسط از اره مقاوم در برابر سایش بلور های سیلیکات (اره کناف یا اره الماسی) و در احجام کاری بیشتر از اره لنت برقی استفاده گردد.