نحوه عملکرد اتوکلاو (مخازن تحت فشار و حجیم )

نحوه-عملکرد-اتوکلاو-مخازن-تحت-فشار-و-حج

1396-4-30 malmir RSS

نحوه عملکرد اتوکلاو (مخازن تحت فشار و حجیم )

نحوه عملکرد اتوکلاو

نحوه عملکرد اتوکلاو (مخازن تحت فشار و حجیم )

نحوه عملکرد اتوکلاو (مخازن تحت فشار و حجیم )

اتوكلاوها به عنوان مخازن تحت فشار و حجیم نقش  تسریع کننده در عمل آوری دربتن های معمولی و سنگین و به عنوان ایجاد كننده رنگ روشن و كاهش دهنده انقباض ناشی از خشك شدگی شناخته شده است. متداولترین كاربرد اتوكلاوینگ در صنعت  بتن های سبك به عنوان یك فرایند پرهزینه از اهمیت زیادی برخوردار است.  بتن های هوادار با به كارگیری مصالح با وزن معمول و با استفاده از عامل  حباب ساز به سبكی می رسند.  اتوكلاوینگ به عنوان یك روش صنعتی برای تولید با ظرفیت بالا و برطرف كننده نقص اساسی انقباض ناشی از خشك شدن این بتن مورد توجه است. بخار اشباع با فشار ۱۳-۱۲ بار و حجم میانگین ۱۰۰ متر مكعب برای هر اتوكلاو انرژی عظیمی است كه مدیریت تولید ، انتقال و مصرف آن می تواند باعث بهینه شدن محصول تولید شده باشد.  اتوكلاوینگ در صنعت ساختمان بیش از یكصد سال است كه به عنوان موثرترین روش صنعتی برای ایجاد سریع و ارزان فازهای  CSH   در بافت قطعات بتنی و سرامیكی شناخته شده است.

فرایند هیدرو ترمال تشكیل پیوند های  CSH    تحت فشار بخار

در شكل مواد اولیه اصلی و تشكیل فازهای هیدروترمال اصلی در سیستم سه تایی  H2O    و   SiO2    و   CaO    و همچنین موقعیت فرمولاسیون بتن سبك قبل از عمل آوری نشان داده شده است. بیست تركیب فازی كه همگی شامل تركیب سه تایی فوق هستند می توانند در داخل این دیاگرام قرار گیرند.