دلایل ایجاد شدن ترک در بلوک clc

دلایل-ایجاد-شدن-ترک-در-بلوک-clc

1396-4-19 mokhtari RSS

 

دلایل ایجاد شدن ترک در بلوک CLC ، راه مقابله با آن

ایجاد ایزولاسیون در برابر دما و صدا ، از دلایل اصلی وجود منافذ در بلوک بتنی سبک می باشد. در صورتی که وجود این منافذ موجب کاهش مقاومت فشاری بلوک ها شده و همچنین می تواند از علل خرابی آن ها در طی مراحل ساخت نیز باشد. که این موضوع را می توان به عنوان معضلی بزرگی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان معرفی کرد.
برای بررسی ترک های ایجاد شده  ، روش های متفاوتی موجود است که هریک از این روش ها نیز قابلیت های منحصر به خود را دارند. اما درصد آهک استفاده شده برای تولید بلوک های بتنی ، از عوامل مهم و تاثیرگذار در بحث شکست بلوک بتنی می باشد .
برای یافتن ترکیب مناسب بتن سبک ، تحقیقات گسترده ای در سراسر دنیا انجام گرفته است چرا که می خواهند درصد شکست در بتن سبک را به حداقل برسد. درحالی که عواملی نظیر فشار و وزن بلوک ها و سازه ساختمانی تاثیر فشاری بالا ، می توانند بر مقاومت بلوک ها تاثیرگذار باشند . در اکثر تحقیقات مشخص شده است که شکست بتن معمولا در لبه منافذ که بیشترین فشار را نیز تحمل می کنند ، ایجاد می شود.
هر بلوک دارای فازهای متعددی می باشد که شامل موارد زیر می باشد:
فاز ۱ : فاز سلیکاآهک ، فاز ۲ : فاز ریزشکست ، فاز ۳ : فاز ماتریکس ، فاز ۴ : فاز آهک
عکس برداری استریومیکروسکوپ نشان داده است که  فشار در فاز ماتریکس بسیار زیاد می باشد ، بنابراین  شکست ها در این فاز بیشتر از فاز آهک احتمال وقوع دارند. البته شکست ها به دلیل ایجاد ریزشکست ها بیشتر به وجود می آیند. اما تداخل این ریزشکست ها با فاز آهکی و بخش های کوچک آهکی موجود در فاز ماتریکس باعث می شود که از پیوسته شدن ریزشکست ها به یکدیگر و ایجاد یک شکست بزرگ جلوگیری می کند .
 هم چنین آهک توانایی تعامل و واکنش با فاز سلیکا را دارد. حاصل این واکنش ایجاد کمپلکس کلسیم سلیکا خواهد بود که موجب افزایش مقاومت و ثبات در بتن می شود . واکنش نهایی آن بر اساس معادله زیر می باشد :
  CaCO3 + SiO2     ——>     CaCo3.SiO2
طبق یافته های علمی مشخص شده است هر چه درصد آهک بیشتر باشد، مقاومت بلوک CLC در برابر شکست بیشتر خواهد شد. این یافته های مشخص کرده که حداکثر مقاومت زمانی به وقوع می پیوندد که درصد آهک به ۴ برسد. این میزان آهک باعث مقاومت بتن سبک تا فشار ۲۳.۷ KN خواهد شد.