راهنمای اجرای بلوک NAAC

راهنمای-اجرای-بلوک-naac

1396-4-12 malmir RSS

اجرای بلوک NAAC

نکاتی که باید برای اجرای بلوک NAAC رعایت شود در زیر شرج داده شده است :

نکته ی مهم درباره اجرای بلوک NAAC این است که بلوک های سبک گازی NAAC ، دارای ساختار پایه ای سیمانی می باشند بنابراین این بلوک ها ، قابلیت اجرا با ملات ماسه ، سیمان و چسب بلوک را دارند . به دلیل این که روش اجرا بلوک NAAC با ملات شناخته شده است در زیر به روش اجرای این بلوک ها با چسب مخصوص اشاره شده است :
۱- نکاتی جهت نگهداری بلوک NAAC باید رعایت شود :
الف ) تخلیه و نگهداری این بلوک ها بایدروی یک سطح صاف و بالاتر از زمین انجام گیرد.
ب ) در صورت وجود پوشش پالت ، جهت تبادل رطوبتی و حرارتی بلوک NAAC با محیط اجرا ، یک روز قبل از مصرف بلوک ها ، پوشش کنده شود.
ج ) در پایان هر روز کاری، روی سطح بلوک های باقی مانده توسط نایلون پوشیده شود.
د ) چسب مخصوص بلوک مشابه سیمان نگه داری می شود به این صورت که کیسه ها باید روی کف خشک با حداقل فاصله ۱۰ سانتیمتر از زمین قرار گیرند تا در معرض بارندگی قرار نداشته باشند. این نکته نیز باید رعایت شود که حداکثر ۸ عدد کیسه را می توان روی هم قرار داد.
۲-نکاتی که جهت آماده سازی بلوک NAAC باید توجه شود :
الف) برای دیوارچینی با این بلوک ها از چسب بلوک مطابق با استاندارد ملی شماره ۷۰۶ استفاده شود.
ب ) نحوه استفاده از چسب بلوک NAAC ، با توجه به دستورالعمل مندرج روی پاکت، به این صورت است که ابتدا چسب با آب تمیز در داخل ظرف پلاستیکی مناسب توسط دستگاه همزن با سرعت کم تا بدست آمدن ترکیبی یکنواخت ، مخلوط شود ؛ در شرایطی که دمای هوا کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد از آب گرم با دمای بیش از ۱۰ درجه سانتیگراد استفاده شود.در هنگام همزدن مخلوط، از اضافه کردن آب به آن خودداری شود و پس ازتوقف ، ۱۰ دقیقه ای ، قبل از استفاده ، ترکیب دوباره همزده شود. مدت زمانی که می توان از مخلوط آماده شده را استفاده کرد ۲ ساعت می باشد .
ج ) با استفاده از ملات ماسه سیمان (با نسبت اختلاط یک قسمت سیمان و شش قسمت ماسه) در زیر کار (محل چیدن بلوک های دیوار)، سطح صاف و تراز به ضخامت ۱ تا ۲/۵ سانتیمتر، ایجاد شود . در دیوارهای هم کف (در فاصله کمتر از ۳۰ سانتیمتر از سطح خاک) قبل از اجرای ملات ،باید یک لایه عایق رطوبتی در زیر کار ایجاد شود