مكانیزم سبك شدن AAC

مكانیزم-سبك-شدن-aac

1396-4-12 malmir RSS

مكانیزم سبك شدن AAC

دو روش برای تولید بتن سبك وجود دارد كه یكی از آنها استفاده از سنگدانه سبك مثل لیكا و گزینه دیگری ایجاد خلل و فرج در بتن است كه بسته به این كه چگونه این تخلخل در بتن به وجود میآید

 

مكانیزم سبك شدن AAC دو روش برای تولید بتن سبك وجود دارد كه یكی از آنها استفاده از سنگدانه سبك مثل لیكا و گزینه دیگری ایجاد خلل و فرج در بتن است كه بسته به این كه چگونه این تخلخل در بتن به وجود میآید انواع بتن سبك با نام های مختلف معرف میشوند. دو مورد پركاربرد

بتن های سبك فومی و گازی هستند كه در مورد اولی همان گونه كه از نامش پیداست با بهره بردن از فوم شیمیایی یا پروتئینه مكانیزم سبك سازی انجام میشود ولی در مورد  بتن های گازی پروسه كمی پیچیده تر است. در بتن سبك گازی استفاده از پودر یا خمیر آلومینیوم   به عنوان عامل حباب ساز روش مرسوم است. برای جلوگیری از اكسید   شدن آلومینیوم در برابر هوا سطح پودر با مواد لوبریكانت پوشیده شده است كه باید به وسیله یك سورفكتانت از پودر شسته شود تا واكنش شیمیایی ضورت پذیرد.

مكانیزم سبك شدن AAC

ابتدای کار آهك شكفته نشده ( CAO   ) با آب واكنش میدهد كه آهك شكفته بدست میاید. این واكنش گرمازا بوده و ۶۵ كیلوژول انرژی آزاد میشود. پس از این مرحله پودر آلومینیوم و آب با آهك شكفته واكنش میدهد و گاز هیدروژن تولید و آزاد میكند كه همین گاز عامل تخلخل بتن سبك گازی شده است. در بتن سبك  AAC    بعد از این مرحله محصول برای بدست آوردن مشخصات بهتر وارد اتوكلاو شده و تحت فشار و دمای بالا قرار میگیرد. پس از پخت محصول یك ساختار سیلیكات كلسیم هیدراته به نام توبرمورایت ( C5S6H5   ) ایجاد میشود كه در شكل قابل ملاحظه است.

فرمول شیمیایی این فعل و انفعالات به این صورت است:

[Image: توبرمورایت]

CAO + H2O ……….→ CA(OH)2 + 65 kj

۳CA(OH)2 + 2AL + 6 H2O …….→ CA3(AL(OH)6)2 + 3H2

۶ SIO2 + 5CA(OH)2 ……..→ ۵CAO.6SIO2.5H2O

سرمایه گذاری كه با ادعای ساخت بتن سبك aac از طرف سازندگان داخلی مواجه هستند باید از مكانیزم تبدیل آهك و سیلیس به توبرمورایت اطمینان داشته باشند چراكه تنها داشتن اتوكلاو دلیل بر خط تولید aac نیست و اگر تمام آهك مخلوط واكنش لازم را ندهند در زمان اجرای بتن سبك  و بعد از رسیدن رطوبت به آن باعث متورم شدن وبرگشت مصالح میشود.