مزایای استفاده از تیرچه و بلوک

مزایای-استفاده-از-تیرچه-و-بلوک

1396-4-12 malmir RSS

مزایای استفاده از تیرچه و بلوک 

سقف‌های بتنی

سقف‌ها ، یكی از اجزای اصلی تشكیل دهنده‌ی ساختمان‌ هستند. انتقال نیروهای قائم و افقی ناشی از بارهای ثقلی و نیروهای جانبی شامل بارهای باد و زلزله به سایر اعضای باربر از وظایف اصلی سقف ها می باشد. یكی از انواع متداول سقف‌های بتنی، سقف‌های تیرچه وبلوک هستند. فلسفه‌ی اصلی رجوع به سقف‌های تیرچه و بلوك این است که طرح و اجرای آن آسان می باشد و از نظر اقتصادی با صرفه است .

انواع سقف‌های تیرچه و بلوک

سقف‌های تیرچه و بلوک به دو دسته‌ی كلی تقسیم می شوند که شامل
۱- سقف‌های با تیرچه‌های بتنی
۲- سقف‌های با تیرچه‌های فولادی با جان باز
در حالی که هر یك از این نوع سقف‌ها از لحاظ جزئیات اجرایی و نیز نوع بلوك مصرفی متفاوت می باشند . (مانند سقف‌های با بلوك بتنی، بلوك سفالی، بلوك پل یاستایرن و…..)

مزایای استفاده از تیرچه و بلوک در سقف

استفاده از سقف‌های تیرچه و بلوک در ساختما‌ن‌های متعارف، بسیار متداول است. از مزایای استفاده از تیرچه و بلوک برای ساخت سقف در مقایسه با سایر سقف‌ها نظیر سقف طاق ضربی و دال بتنی مسلح یكپارچه، می‌توان موارد زیر را نام برد :
۱) ‌استفاده از تیرچه و بلوک برای ساخت سقف ها موجب صرفه جویی قابل توجهی در مصرف بتن می شود چرا که از بلو‌ك‌های توخالی استفاده می شود وبتن منطقه كششی حذف می گردد.
۲) ‌ با استفاده از بلوك‌ها در منطقه‌ی كششی ، فضای بتنی کاهش یافته ، در نتیجه از مصرف آرماتورهای فولادی كاسته می‌شود كه این امر به لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است .
۳) تولید صنعتی تیرچه و بلوك در كارخانه موجب ایجاد افزایش كیفیت شده است درنتیجه نیروی انسانی كم تری مورد نیاز است.
۴) وزن كم تیرچه‌ها ، حمل و نصب آن ها را برای كارگران امكا‌ن‌پذیر کرده است بنابراین در ساختما‌ن‌های با طبقات كم، نیازی به استفاده از جرثقیل نمی باشد.
۵) ‌به علت پیش ساخته بودن تیرچه و بلوك ، نصب سقف به آسانی و با سرعت بیشتری انجام می شود و دیگر نیازی به استخدام كارگران متخصص كه برای قالب بندی و آرماتوربندی سقف‌های بتن آرمه نمی باشد.
۶) ‌قالب بندی زیر سقف، تنها به شمع‌بندی و نصب چهار تراش در فواصل معین،برای تأمین تكیه‌گاه‌های موقت تیرچه‌ها، محدود می‌شود.
۷) به‌كارگیری سقف‌های تیرچه و بلوک از نظر اجرایی موجب افزایش سرعت عمل می شود و دیگر نیازی به كارهای پرهزینه و وقت گیر كارگاهی نمی باشد.