پودر آلومینیوم یا خمیر آلومینیوم

پودر-آلومینیوم-یا-خمیر-آلومینیوم

1396-4-11 malmir RSS

پودر آلومینیوم یا خمیر آلومینیوم |تولید کننده بلوک هبلکس تهران بلوک aac

 جهت سبك سازی بتن سبك گازی یا به عبارتی ایجاد حباب در بتن ازدو روش استفاده از پودر آلومینیوم یا خمیر آلومینیوم استفاده میشود.

پودر آلومینیوم یا خمیر آلومینیوم

 

 پودر آلومینیوم یا خمیر آلومینیوم

برای سبك سازی بتن سبك گازی یا به قول معمول ایجاد حباب در بتن ازدو روش

استفاده از پودر آلومینیوم یا خمیر آلومینیوم استفاده میشود.

 نوع اول

پودر آلومینیوم از آسیاب كردن ذرات ریز آلومینیوم در روش آزمایشی آلی بدست  میاید.

از مشكلات این نوع روش ایجاد آلودگی های محیط زیستی و همچنین گران قیمت

بودن مواد حلال آلی میباشد.

 روش دوم 

برای تولید خمیر آلومینیوم جهت جلوگیری از ایجاد مشكلات گذشته از آب به عنوان

حلال استفاده میشود كه هم ارزان قیمت ودر دسترس است وهم سازگار با محیط

زیست اما با در نظر گرفتن  اینكه آب با فلز آلومینیوم كه میل به فعالیت  خیلی بالایی

دارد وارد واكنش می شود باید از مواد بازدارنده برای آن استفاده كرد. از مواد بازدارنده

میتوان كروم رانام ببریم. بعد از اختلاط این مواد تركیب دوغاب مانندی ایجاد میشود كه

باید از فیلتر عبور كند تا حلال اضافی آن گرفته شود. در این مرحله آنچه برایمان باقی

میماند خمیر آلومینیوم است كه بسته به نوع كاربردی كه برای آن در نظر گرفته شده

از ۴۵ تا ۸۵ درصد آلومینیوم دارد.

هنگامی كه میخواهیم پودر آلومینیوم را از نظر كارایی در بتن بسنجیم و همچنین كیفیت

مورد بررسی قرار دهیم  باید به این پارامترها توجه كافی داشته باشیم : شكل ذرات درصد

خلوص پودر سطح ویژه مقدار پخش شوندگی در آب توزیع دانه بندی متوسط اندازه ذرات

پودر و در نهایت سرعت و حجم آزادسازی گاز هیدروژن.