انواع بلوک های سبک را بشناسید

انواع-بلوک-های-سبک-را-بشناسید

1396-4-11 malmir RSS

انواع بلوک های سبک را بشناسید |تولید کننده بلوک هبلکس تهران بلوک aac

بلوک سبک بتنی (مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۸۲) به بلوک هایی گفته می شود که چگالی آنها حداکثر ۱۷۰۰ کیلوگرم برمتر مکعب باشد.

انواع بلوک های سبک را بشناسید

 

انواع بلوک های سبک را بشناسید

بلوک های سبک بتنی:

بلوک سبک بتنی (طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۸۲)  بلوک هایی نامیده می شود که

چگالی آنها حداکثر ۱۷۰۰ کیلوگرم برمتر مکعب باشد. بلوک سبک از سیمان، ماسه، آب و سبک

دانه های طبیعی یا صنعتی تولید و ساخته می شود.

سبک دانه های طبیعی به عنوان پوکه معدنی نظیر پوکه بستان آباد (Pomis) و پوکه قروه (Scoria)

و سبک دانه های صنعتی به صورت رس منبسط شده (لیکا) و سبک دانه ها که الزامات استاندارد

ملی ایران را برآورده می سازد قابل استفاده می باشد.

بلوک های معدنی :

این بلوک از مخلوط سبک دانه های طبیعی با سیمان و آب تولید می شود. برای حفظ سبکی  این نوع

قطعات، مقدار ریزدانه طبیعی کاهش یافته و محصول نهایی با تخلخل خیلی بالا ساخته و تولید می شود.

جرم حجمی بلوک های سبک معدنی کمتر از ۱۲۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت آنها حداقل ۳۰کیلوگرم

بر سانتی متر مربع می باشد. در نتیجه  پوکه های معدنی بسیار مناسب برای تولید این بلوک ها، پوکه

معدنی بستان آباد می باشد که دارای وزن مخصوص کم و مقاومت بالا در ترکیب با مواد سیمانی می باشد

که در بلوک های معدنی تولیدی شرکت آپتوس نیز از این پوکه ها استفاده می شود.

بلوک های صنعتی :

این نوع بلوک از مخلوط سبک دانه های صنعتی (لیکا) با سیمان و تولید می شود. جرم حجمی بلوک های

سبک صنعتی کمتر از ۹۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت آنها حداقل ۳۰کیلوگرم بر سانتی متر مربع

می باشد. ضخامت جداره بلوکهای توخالی جهت بهره گیری بیشتر از انتیازات عایق کاری آنها بیش از

بلوک های سیمانی معمولی است ( حدود ۳ سانتی متر ). بلوک های سبک آپتوس در انواع مختلف

جهت دیوارهای پیرامونی و تیغه داخلی تولید شده و دارای کاربردهای گسترده ای در ساخت انواع

دیوارهای پوشش خارجی ، جدا کننده و نما می باشند.