تولید کننده چسب بلوک و کاشی - چسب بلوک هبلکس AAC - چسب بلوک

چسب-بلوک-هبلکس

1396-4-11 mokhtari RSS

چسب بلوک هبلکس

چسب بلوک AAC

چسب بلوک هبلکس برای هموار کردن و تسطیح سطوح داخلی و خارجی دیوارها استفاده میشود

تا یک زیر سطح صاف و مطلوب برای اجرای نمای ساختمان بوجود آید.

بلوک هبلکس قابلیت اجرا با انواع ملات ها و چسب های مخصوص را دارد .

جهت عملکرد بهتر بلوک هلبکس توصیه می شود از چسب مخصوص هبلکس آن استفاده گردد

زیرا باعث می گردد سرعت اجرا کار بالا رود ، سطح تمام شده کار مناسب آستر نهایی دیوار خواهد بود .

استفاده از ملات چسب مخصوص هبلکس باعث از بین رفتن پرت حرارتی در محل بندهای بلوک می گردد.

قطعات بلوک می توانند با سه نوع ملات سیمانی با مواد مضاعف ، ملات سیمانی آهکی ( بارتاد ) و چسب های مخصوص در کنار هم به راحتی اجرا شوند .

وجود ابعاد دقیق در این محصولات موجب کاهش مصرف ملات و چسب می شود.

چسب بلوک هبلکس برای هموار کردن و تسطیح سطوح داخلی و خارجی دیوارها استفاده میشود تا یک زیر سطح صاف و مطلوب برای اجرای نمای ساختمان بوجود آید.

چسب بلوک AAC

 

بلوک هبلکس قابلیت اجرا با انواع ملات ها و چسب بلوک AAC مخصوص را دارد .

جهت عملکرد بهتر بلوک هبلکس توصیه می شود از چسب بلوک هبلکس آن استفاده گردد زیرا باعث می گردد سرعت اجرا کار بالا رود .

سطح تمام شده کار مناسب آستر نهایی دیوار خواهد بود .

استفاده از ملات چسب مخصوص هبلکس باعث از بین رفتن پرت حرارتی در محل بندهای بلوک می گردد.

قطعات بلوک می توانند با سه نوع ملات سیمانی با مواد مضاعف ، ملات سیمانی آهکی ( بارتاد ) و چسب های مخصوص در کنار هم به راحتی اجرا شوند .

وجود ابعاد دقیق در این محصولات موجب کاهش مصرف ملات و چسب می شود.

جهت خرید چسب بلوک هبلکس با ما تماس بگیرید.

چسب بلوک هبلکس وارداتی روسیه

۰۹۱۲۶۳۸۸۱۹۶ مهندس پارسا