بلوک سبک هبلکس عایق در برابر گرما،سرما،بلوک سبک هبلکس عایق در برابر گرما،سرما،صدا

بلوک-سبک-هبلکس-عایق-در-برابر-گرما،سرما

1396-4-9 malmir RSS

بلوک سبک هبلکس عایق در برابر گرما،سرما،بلوک سبک هبلکس عایق در برابر گرما،سرما،صدا

بلوک سبک هبلکس عایق در برابر گرما،سرما،صدا

بتن سبک (بلوک سبک) به علت پایین بودن وزن مخصوصش یک عایق موثر در مقابل گرما،سرما و صداست.

استفاده از بتن سبک (بلوک سبک) بعنوان عایق باعث صرفه جویی در استفاده از وسایل گرمازا و سرمازا می گردد.

بتن سبک (بلوک سبک) عایق مناسبی جهت صدا با ضریب زیاد جذب اگوستیک به شمار می رود

در نتیجه بعنوان یک فاکتور رفاهی در جهت جلوگیري از ورود صداهاي اضافی می باشد که اخیرا مورد توجه طراحان قرار گرفته است.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ضریب هدایت حرارتی بلوک سبک برابر w/m°k 2/0   می‌باشد.

به‌طوری‌که عایق‌بندی حرارتی با بلوک  سبک به ضخامت ۱۰ سانتی‌متر برابر ۳۰ سانتی‌متر بلوک سفال می‌باشد.

بلوک clc تأمین‌کننده الزامات ۱۹ مقررات ملی ساختمان بدون نیاز به عایق دیگر می‌باشد

نیز با داشتن بافت متخلخل و اسفنجی، این نوع بتن دارای جذب صوت مناسب می‌باشد و از آن می‌توان جهت احداث اماکن مسکونی، بیمارستان‌ها و نیز مراکز آموزشی و پرورشی استفاده کرد.
مطابق با آخرین تست مراکز تحقیقات و مسکن دارای افت صوتی ۴۹ دسی‌بل در ضخامت ۱۵ سانتی‌متر  می‌باشد.