انواع مختلف بلوک لیکا را بررسی کنید

انواع-مختلف-بلوک-لیکا-را-بررسی-کنید

1396-4-10 malmir RSS

انواع مختلف بلوک لیکا را بررسی کنید در پورتال جامع و کامل ایران aac

بلوکهای سیمانی سبک براساس وزن مخصوص ظاهری به چهار رده زیر تقسیم می‌شوند:

انواع مختلف بلوک لیکا را بررسی کنید

 

انواع مختلف بلوک لیکا را بررسی کنید

رده بندی

بلوکهای سیمانی سبک طبق وزن مخصوص ظاهری به چهار رده زیر تقسیم بندی می‌شوند:

۱-بلوک سیمانی سبک رده یک : بلوک های سیمانی سبک رده یک بلوک هایی هستند که

وزن مخصوص ظاهری آنها پس از خشک شدن در گرمخانه درمحدوده ۷۰۰ – ۵۰۰ کیلوگرم

بر متر مکعب باشد

۲- بلوک سیمانی سبک رده دو : بلوک های سیمانی سبک رده دو بلوک هایی هستند که

وزن مخصوص ظاهری آنها پس از خشک شدن در گرمخانه در محدوده ۱۰۰۰ – ۷۰۰ کیلوگرم

بر مترمکعب باشد.

۳- بلوک سیمانی سبک رده سه : بلوک های سیمانی سبک رده سه بلوک هایی هستند

که وزن مخصوص ظاهری آنها پس از خشک شدن در گرمخانه در محدوده ۱۷۰۰ – ۱۰۰۰

کیلوگرم بر متر مکعب باشد.

۴-بلوک سیمانی سبک رده چهار : بلوک های سیمانی سبک رده چهار بلوک هایی هستند

که وزن مخصوص ظاهری آنها پس از خشک شدن در گرمخانه در محدوده ۲۰۰۰ – ۱۷۰۰ 

کیلوگرم بر مترمکعب باشد.

 بلوک های سیمانی سبک رده چهار جزو بلوک های نیمه سبک به حساب می آیند.

 مواد تشکیل دهنده

بلوکهای سیمانی سبک بحث گفتگو در این استاندارد از سیمان‌های هیدرولیکی و سنگدانه‌های

سبک پایه معدنی ( طبیعی یامصنوعی ) ساخته می شوند. مواد اولیه، نسبتهای اختلاط، روش

تولید و نوع عمل‌آوری در مسیر سخت شدن بلوک باید به گونه‌ای انتخاب شوند که الزامات

مندرج در این استاندارد را فراهم سازد.

سیمان

سیمان های مناسب برای ساخت این بلوکها باید به شرح زیر باشد:

– سیمان پرتلند مطابق با استاندارد بند ۲-۲

– سیمان پرتلند پوزولانی مطابق با استاندارد بند ۲-۳

– سیمان پرتلند سرباره‌ای مطابق با استاندارد بند ۲-۴

– سیمان پرتلند آهکی مطابق با استاندارد بند ۲-۵

سنگدانه های سبک

برای ساخت بلوک های سیمانی سبک ، سنگدانه های سبک تولید شده از پوکه معدنی،

رس منبسط شده یا مخلوطی از هر دو یا هر نوع سنگدانه سبک پایه معدنی یا سنگدانه‌ای

که بلوکهای ساخته شده با آن بتواند الزامات این استاندارد را تأمین نماید، قابل استفاده است.

مواد افزودنی

استفاده از مواد افزودنی مانند آهک ساختمانی، پودر سنگ و افزودنی‌های مختلف برای به دست

آوردن ویژگیهای کاربردی خاص، مجاز است به شرط آنکه اثر مخربی بر روی خواص بلوک سیمانی

سبک نداشته و بلوکها بتوانند الزامات این استاندارد را تأمین کنند.

آب

آبی که در ساخت بلوکهای سیمانی سبک مورد استفاده قرار می‌گیرد باید مطابق با

استاندارد بند ۲-۶ باشد.

ویژگی ها

بلوکهای سیمانی سبک ساختمانی می‌توانند به شکل مکعب مستطیل، یا اشکال ویژه

هندسی تولید شوند. سطح نمای بلوکها می‌تواند صاف یا نقش دار باشد. برای ایجاد اتصالات

بهتر، سطوح جانبی این بلوکها (سطوح غیر نما) می‌تواند دارای کام و زبانه باشد.

ابعاد

ابعاد مدولار و ترجیحی بلوکهای سیمانی سبک مطابق جدول شماره ۱ می‌باشد