سیمان پرتلند پوزولانی و تاثیر آن بر بتن

سیمان-پورتلند-پوزولانی

1396-6-20 mokhtari RSS

سیمان پورتلند پوزولانی چیست ؟

پوزولان ها از مواد سيليسي و آلوميني هستند . این ماده در مجاورت آب در حرارت معمولي با آهک تركيب شده و مواد پايدار و نامحلول (ژل) تولید می کند که خاصيت سيماني شدن دارند. در چند سال اخیر پژوهش هایی درجهت شناسايي خاصيت پوزولان ها در بتن و ملات ، در كشورهاي مختلف آمريكايي، اروپايي و ايران انجام گرفته است به طوری كه استفاده ازاین ماده به عنوان جايگزينی برای سيمان در تولید بتن در آيين نامه ها آورده شده است. در اين مقاله قصد دارم شما را با پوزولان ها از ديدگاه ASTM ، حدود تركيبات شيميايي ، مزایا و طبقه بندی آن ها آشنا کنم.

مزاياي استفاده از پوزولان ها عبارتند از :

۱) داشتن خصوصيات سيماني و درنتيجه صرفه ي اقتصادي به کارگیری آن
۲) افزایش مقاومت در برابر حمله اسيدها و قليايي سنگدانه ها
۳) جلوگيري از ترك خوردن سطحي گسترده بتن
۴) كاهش بتن ريزي
پوزولان ها دارای ویژگی های هستند که موجب افزايش مقاومت بتن در برابر حمله سولفات ها، از طريق كاهش ميزان C3A در سيمان می شوند که در نتیجه آن دوام بتن افزایش خواهد یافت.

خصوصیات كاربردي سیمان پرتلد پوزولانی شامل موارد ذکر شده در ذیل می باشد :

۱) مقاومت در مقابل مواد شيميايي و فاضلاب
۲) مقاومت نهايي بالاتر
۳) قابليت نفوذ و كارپذيري بهتر براي ويبره شدن
۴) حفاظت مصالح و آرماتور درون بتن در مقابل نفوذ مواد خورنده
۵) خارج كردن املاح قليايي از بتن
۶) انبساط كمتر و قابل استفاده در بتن ريزي هاي حجيم
۷) حرارت هيدراتاسيون كمتر در بتن ريزي هاي حجيم
۸) بتن تشكيل شده از سيمان پوزولاني به علت نفوذ پذيري بهتر پوزولان و رواني آن دچار ترك خوردگي نمي شود.
۹) جلوگيري از واكنش قليائي – سيليكا در سنگدانه هاي بتن مخصوصاً در سد سازي (سرطان بتن)
۱۰) حفظ منابع طبيعي به علت كاهش مصرف در سوخت و مواد اوليه سيمان
۱۱) كاهش آلودگي هوا به علت جايگزين شدن به جاي كلينگر و كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي
۱۲) كاهش ميزان سايش تجهيزات در آسياب هاي سيمان
۱۳) كاهش مصرف انرژي الكتريكي به علت كم سايش بودن در آسياب هاي سيمان
۱۴) كاهش قيمت تمام شده در توليد سيمان
توصیه می شود که این نوع سیمان درهواي گرم مخصوصاً معتدل و مرطوب استفاده شود ؛ چرا که به کارگیری آن در آب و هواي سرد به علت ويژگي هيدراسيون كمتر، موجب می شود که محافظت از بتن تازه در مقابل يخ زدن ضروری گردد. اين نوع سیمان به دلیل ویژگی های که دربالا به آن اشاره کردم وهمچنين ماهيت پوزولان ، الزامیست که مدت زمان بيشتري بعد از بتن ريزي نگهداي شود تا آماده بارگزاري گردد. با رعايت نکات ذکر شده می توانید نتيجه ايده آل تري از مصرف سیمان پورتلند پوزولانی به دست آورید.

پیوند : بتن ، دوام بتن ، بتن سبک ، هبلکس

منبع :http://iraac.net