روش اجرای بلوک AAC

روش-اجرای-بلوک-های-aac

1396-6-18 mokhtari RSS

روش اجرای بلوک های AAC  

جهت دیوارچینی با بلوک های سبک گازی AAC  باید اصول و قواعدی که در قالب روش اجرای بلوک های AAC  در ذیل به آن پرداخته ام ، رعایت کنید .
۱– نگهداری بلوک AAC
نکاتی که برای نگهداری بلوک سبک گازی AAC باید رعایت شود شامل موارد ذیل می باشد :
الف ) بلوک های AACرو باید روی یک سطح صاف و بالاترازسطح زمین نگهداری شوند.
ب ) پوشش پالت بلوک های هبلکس ، در زمان مصرف کنده شود. دراتمام دیوارچینی ، روی بلوک های باقیمانده با نایلون پوشیده شود.
ج ) با چسب بلوک می توان آسیب ها یا پریدگی هایی که در زمان حمل بلوک ها ایجاد می شود ، ترمیم کرد.
د ) نگهداری چسب مشابه سیمان است. کیسه ها باید روی کف خشک با حداقل فاصله ۱۰ سانتیمتر از زمین قرار گیرند. حداکثر تعداد کیسه رویهم ۸ عدد است.
۲ – آماده سازی بلوک های AAC
در مرحله ی اول اجرای بلوک AAC باید در ابتدا چسب بلوک طبق دستورالعمل مندرج روی پاکت، در داخل ظرف پلاستیکی مناسب با آب تمیز ترکیب کرد.نکاتی که برای مخلوط کردن آب و چسب باید رعایت کنید شامل :
۱) در صورتی که دمای هوا کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد ، باید از آب گرم با دمای بیش از ۱۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید
۲) جهت مخلوط کردن ترکیب آب و چسب ، از دستگاه همزن با سرعت کم، تا زمانی که مخلوطی یکنواخت حاصل شود، استفاده شود.
۳) در طول مدت همزدن مخلوط، نباید به آن آب اضافه گردد.
۴) پس از ۱۰ دقیقه توقف، مخلوط قبل از مصرف، دوباره همزده شود.
۵) زمان استفاده از مخلوط آماده شده ۲ ساعت است.
در محل چیدن بلوک های دیوار، با استفاده از ملات ماسه سیمان، سطح صاف و تراز به ضخامت ۱ تا ۲/۵ سانتیمتر، ایجاد می گردد. در دیوارهای همکف قبل از اجرای ملات یک لایه عایق رطوبتی اجرا شود.
۳- نصب ردیف اول بلوک هبلکس
برای دیوارچینی با بلوک AAC باید نکات ذکر شده در ذیل را رعایت کنید
۱) برای اجرای ردیف اول باید تراز و راستا کنترل شود و ابتدا امتدادهای اصلی و سپس تقاطع ها کار شود.
۲) پس از نصب هر بلوک ، باید سطح آن با برس تمیز کنید وسپس به سطوح عمودی چسب بلوک بزنید. به این نکته توجه کنید که حداقل ضخامت چسب ۶/۱ میلیمتر و حداکثر آن ۳ میلیمتر باشد.
۳) بعد از اتمام نصب هر بلوک ، تراز و شاغولی بودن آن را چک کنید. جهت اصلاح تراز دیوار می توانید با چکش پلاستیکی به مدت زمان ۵ دقیقه ، ضربات آهسته به دیوار بزنید.
۴) پس از اتمام لایه اول به صورت تراز، باید فرصت داده شود که چسب خودش را بگیرد.اجرای لایه بعد باید پس از گیرش لایه قبل باشد.
۵) بهتر است سطح خارجی بلوک چند سانتیمتر جلوتر از ستونهای فلزی اجرا شود و روی ستونها عایق گردد. این کار برای جلوگیری از ایجاد پل حرارتی در محل اعضای فلزی است.
۶) برای جلوگیری ازاثرمیان قابی در هنگام وقوع زلزله و اثرات انبساط و انقباض سازه، دیوارها با فاصله یک سانتیمتر از ستونها و دیوارها اجرا شده و با تسمه های فلزی با فاصله حداکثر ۲ بلوک به سازه متصل شود. بر پر کردن فاصله ها می توان از گچ کشته یا پلی اورتان استفاده نمود.
۴- برشکاری روی بلوک های AAC
برای برش دادن بلوک های AAC می توانید از ابزارهایی نظیراره دستی، اره نواری و لوازم نجاری استفاده کنید .
۵- سوراخکاری بلوک هبلکس
برای سوراخکاری این بلوک ها ازدستگاه برش دوار استفاده کنید و توجه کنید که قطر سوراخ از یک سوم عمق بلوک بیشتر نشود.
۶- درزهای بلوک AAC
درزهای اجرایی در فاصله های افقی به اندازه ۳ برابر ارتفاع دیوار یا ۶ متر باید به اندازه ۱۰ تا ۱۳ میلیمتر در نظر بگیرید و تسمه های اتصال حداکثر در هر ۲ رج بلوک استفاده کنید.
جهت اجرای نمای سنگی غیر خشک که دارای سطح صاف با ابعاد بزرگتر از ۶ متر باشد، درز انبساط عمودی و افقی به ضخامت یک سانتیمتر در هر ۶ متر اجرا کنید.
۷- نصب ردیف های بعدی بلوک AAC
روش اجرای بلوک های AAC   یا دستورالعمل هایی که برای نصب ردیف های بعدی دیوار با بلوک AAC باید توجه گردد عبارتند از :
۱) برای تمام بلوک های بعدی باید سطوح عمودی و افقی چسب بزنید و قبل از چسب زدن باید سطح بلوک ها با برس تمیز کنید.
۲) در زمان نصب بلوک، ابتدا لبه دور از اتصال بلوک گذاشته می شود و سپس قسمت اتصال در محل خود قرار گیرد. از لغزاندن بلوک خودداری کنید.
۳) با کاردک ملات های اضافی تمیز کنید و کاردک به صورت ۴۵ درجه نسبت به بلوک بگیرید و آن را به گونه ای حرکت دهید که لبه تیز به سمت درز نباشد.
۴) همپوشانی بلوک ها ، حداقل ۱۵ سانتیمتر است(حداقل فاصله درزهای قائم ۱۵ سانتیمتر است) و برای هر رج ثابت باشد.
۵) جهت کنترل راستا و تراز دیوار ، باید شاغولی انجام دهید.
۶) از نوارهای فلزی سوراخ دار در محل اتصال دیوارهای فرعی، درزها و اتصال به ستون استفاده کنید.
۷) در صورتی که دیوارهای محل اتصال هم ضخامت باشند باید همزمان بچینید.
۸) دیوار فرعی با ضخامت کمتر از دیوار اصلی با فاصله اجرایی حدود ۱ سانتیمتر و با استفاده از نوارهای فولادی با فاصله یک متر، به دیوار اصلی متصل می شوند.
۹) اتصال دیوارهای فرعی L یا T شکل که هم ضخامت باشند، به صورت لاریز اجرا کنید.
۱۰) در محل اتصال L شکل دیوارهای اصلی از بلوک سوراخ دار استفاده کنید و سوراخ ها را در یک امتداد قرار دهید. سپس یک میلگرد در سوراخ عمودی اتصال قرار داده و با گروت پر کنید.
۱۱) جهت اتصال دیوار به ستونهای بتنی می توانید از قطعه فلزی سوراخ دار که با پیچ به دیوار و ستون متصل می شود، استفاده کنید.
۱۲) جهت اتصال دیوار به ستون های فلزی از قطعه فلزی سوراخ دار که از یک طرف با پیچ به بلوک های دیواری و از طرف دیگر به ستون با جوش یا پیچ متصل شود، می توان استفاده کنید.
۸ – اجرای تاسیسات در بلوک های هبلکس
جهت اجرای مسیرهای تاسیسات در بلوک های هبلکس ، می توانید شیارهای عمودی و سوراخکاری دوار در دیوارها ایجاد کنید و به توصیه های زیر توجه کرده و رعایت کنید .
الف ) بعد ازاتمام اجرای تاسیسات مسیرها و سوراخ ها با چسب بلوک پر کنید.
ب) سوراخکاری با دستگاه برش دوار انجام شود.
د ) قطر سوراخ از یک سوم عمق بلوک بیشتر نشود و دور سوراخ های بزرگتر باید با توری فلزی تقویت کنید.
ه ) در صورتی که عمق شیار از یک سوم عمق بلوک بیشتر باشد، باید در هر ۳ رج با دو میلگرد ۸ دو سرگونیا تقویت کنید.
۹- لکه گیری سطح دیوار هبلکس
ازچسب بلوک یا گروت ترمیمی می توانید برای ترمیم پریدگی ها و لکه گیری بلوک ها استفاده کنید.واین نکته را بدانید که مدت زمان مصرف گروت ترمیمی کوتاه است.
قبل از اجرا سطح با برس تمیز شود. لکه گیری با استفاده از کاردک انجام می شود. سپس سطح با یک سوهان ریز یا سمباده صاف و آماده رنگ آمیزی می شود.
۱۰- نصب در و پنجره روی هبلکس
شما می توانید درو پنجره ها را به طور مستقیم روی بلوک هایAAC نصب کنید اما توصیه می شود که از چهارچوب های فلزی پر شده با ملات استفاده کنید.
۱۱- نازک کاری در بلوک AAC
از آن جایی که دیوارهای ساخته شده با بلوک های هبلکس دارای سطحی صاف می باشند بنابراین می توانید برای پوشش دیوارها از کاغذ دیواری، لایه ای نازک گچ، پلاستر سیمان، سرامیک، پوشش های طرح دار آکریلیک یا ملات آماده پوشش استفاده کنید.توجه کنید که در محل نا پیوستگی دیوارها (نظیر اتصال به دیوار یا ستون بتنی و ستونهای فلزی) و گوشه بازشوها می توان از مش های فایبر گلاس یا سایرانواع توری استفاده کنید.
ازدیگر مزایای بلوک های هبلکس این است که می توانید درساختمان های صنعتی و پارکینگ ها بلوکهای AACرا به طور مستقیم با رنگ آکریلیک رنگ آمیزی کنید.
حداقل زمان عمل آوری پلاستر و سطوحی که با ملات ماسه سیمان اجرا شده اند ۳ روز است که سطح دیوار باید مرطوب نگه داشته شود.

پیوند: بلوک سبک ، هبلکس ، بلوک AAC

لینک :http://iraac.net