جلوگیری از خوردگی بتن

بلوک-هبلکس-خوردگی-بتن

1396-6-16 malmir RSS

جلوگیری از خوردگی بتن

خوردگی بتن

 

خوردگی بتن

خوردگی فولاد در بتن از معضلات عمده کشورهای مختلف حهان به شمار می آید
این موضوع در کشورهای در حال توسعه و در کشورهای اطراف و حاشیه خلیج فارس بسیار شدید تر می باشد.

سازه های بتنی بسیار  زیادی دچار خوردگی و فرسودگی زودرس گردیده اند.

اگر از بتنی با مشخصات و خصوصیات فنی این مناطق انتخاب و در اجرا و عمل آوری بتن از افراد کاردان استفاده گردد

بسیاری از مشکلات و معضلات بتن بر طرف خواهد شد.
جهت  پیشگیری از این موضوع در سال های گذشته روش ها و راه هاو موادی توصیه و بکار گرفته شده است که تا مقدار جوابگوی موضوع بوده است.

آرماتورهای ضد زنگ

بهره گرفتن  از آرماتورهای ضد زنگ و نیز آرماتورهای با الیاف پلاستیکی FRP یکی دیگر از این روش هاست که به خاطرگرانی آن هنوز توسعه نیافته است.
از روش های مختلف دیگر ، کاربرد حفاظت کاتدی در بتن است که این روش نیاز به مراقبت دائم دارد و نسبتا پر خرج  می باشد ولی روش مطمئنی  می باشد.

 حفاظت آرماتور

حفاظت آرماتور چند سالی می باشد که ار آرماتور با پوشش اپوکسی بهره میگیرد .

در هر صورت اگر از پوشش سالم استفاده شود قادرید ۱۰ تا ۱۵ سال خوردگی را عقب بیاندازید.

 برای محافظت آرماتور و کم کردن نفوذ پذیری ، پوشش های سطحی نیزبر روی بتن آزمایش شده است .

که این پوشش ها اکثرا پایه سیمانی یا رزینی دارند که با دقت روی سطح بتن اعمال می گردند.

لازم به گفتن است عملکرد دوام این پوشش به شرایط محیطی وابسته بوده و در بعضی محیط ها عمر کوتاهی دارد .
روی هم رفته پوشش های پایه سیمانی هم ارزانتر بوده و هم به علت سازگاری با بتن پایه، پیوستگی و دوام بهتری در محیط های خورنده و گرم از خود نشان می دهد.